Brabantse Sahara

Stuifzandgebied en Poolwinden Deze ‘Brabantse Sahara’ heeft dertig vierkante kilometer levend stuifzand.

Dat zand is afgezet door poolwinden in de ijstijd. Eeuwenlang was het bedekt door oerbos. Totdat streekbewoners in de middeleeuwen brandhout en landbouwgrond nodig hadden. In de veertiende eeuw lieten boeren hun vee grazen op de heide waardoor de grond uitgeput raakte en de wind blies vervolgens steeds grotere zandvlaktes open. De opmars van het stuifzand is tegengehouden door naaldbomen te planten. Levende woestijn Verschillende wandelroutes voeren door het stuifzand. Let op ondergestoven boomkruinen die net boven de grond uitsteken. Extreme temperatuurverschillen zijn voelbaar in het stuifzand. Zandzegge, pijpenstrootje en rendiermos zijn prima opgewassen tegen extreme kou en hitte. In het gevarieerde bos leven zangvogels, roofvogels en zoogdieren zoals de ree en de das.

 
heide De Loonse en Drunense Duinen